torsdag 2. mai 2013

Mitt favorittbilde
Dette ble favorittbildet mitt fordi det garantert forteller noe. Siden motivet var en del i bevegelse tenkte jeg på komposisjonen. Det ble i stående format fordi jeg ville få fremhevet høyden på hunden og mer av den blå kjettingen. På den måten ser det mer ut som om hun prøver å rekke opp etter noe, enn hvis det var i liggende format. De fleste linjene er aktive og leder mot munnen. Bakgrunnen har jeg brukt verktøyet "Blur" på.Jeg mener at det ble mye bedre etter redigeringen fargemessig.

Blender: F6.7
Lukkerhastighet: 1/45
ISO: 200

- Mathilde